Massiva incorporació de centres al programa Escola Nova 21

banner-butlletí

Escola Nova 21 va presentar el mes de maig una crida oberta per seleccionar 200 escoles de Catalunya candidates a formar part d’un procés d’innovació al llarg de tres anys. Aquesta convocatòria ha catalitzat un interessant i profund debat en centenars de centres catalans, i s’ha tancat amb 458 centres educatius que han aprovat al Claustre i al Consell Escolar la seva candidatura. La qualitat i el compromís mostrat en les propostes d’aquests centres ha superat les expectatives del propi programa. Entre aquests hi trobem molts centres que ja destaquen per una trajectòria d’innovació sòlida i altres que consideren que estan en condicions d’iniciar aquest procés. Les candidatures dels centres són una mostra representativa del sistema educatiu català: 68% de públics i 32% de concertats; un 40% tenen secundària; i un 15% són centres de màxima complexitat.

481 centres educatius al programa Escola Nova 21
483 centres educatius al programa Escola Nova 21

Un total de 483 centres, incloent els impulsors, formaran part del programa Escola Nova 21

Gràcies a un acord amb la Diputació de Barcelona, la xifra de centres participants és molt més alta de la que inicialment es va preveure. Aquest acord es fa extensiu a les altres tres diputacions i a tots els ens locals, i farà possible la creació de xarxes territorials d’innovació compartida composades per un màxim de 10 centres educatius cadascuna. Aquestes xarxes esdevindran una eina clau per compartir coneixement, experiències i orientació per al canvi. La participació en el programa requerirà a cada centre, doncs, el compromís de ser actius a la xarxa que els correspongui.

Ha estat la voluntat dels centres que han sol·licitat formar part d’Escola Nova 21 el que ha contribuït decisivament a mobilitzar el suport dels ens locals, de manera que junts hem aconseguit que tota escola que vulgui canviar tingui l’oportunitat de fer-ho acompanyada. Entre tots estem bastint una iniciativa col·laborativa de canvi educatiu incidint sobre més d’un 16% dels centres amb educació obligatòria. Donem la benvinguda a totes les comunitats educatives implicades en la construcció d’una escola avançada.

Aquesta tardor iniciarem amb tots els centres participants una reflexió conjunta cap al canvi mitjançant uns tallers que durem a terme durant la segona quinzena d’octubre. Dels centres participants, el mes de desembre seleccionarem una mostra representativa de 30 centres amb els que farem el pla pilot amb la metodologia de canvi. Aquests centres rebran acompanyament, formació i capacitació intensius. I paral·lelament posarem a l’abast dels 483 centres una eina d’autodiagnosi que permetrà a cada centre contrastar en quin punt es troba en relació als quatre eixos del marc d’escola avançada.

Centres que formen part del programa

Si voleu seguir informats sobre el desenvolupament del programa, inscriviu-vos al butlletí!

L’onada de canvi educatiu també arriba a la universitat

juliol 26, 2017

El nou Programa Margalida Comas per a la Millora de la Docència i l’Aprenentatge busca la generalització de l’aprenentatge competencial a la universitat   El procés de canvi cap a […]

L’onada de canvi educatiu també arriba a la universitat

“Els nens com aprenen a anar en bici? Ningú els ho explica. Simplement hi pugen.”

juliol 25, 2017

La proposta formativa ‘Repensant l’Educació avui’ anima els docents a traslladar metodologies vivencials a les seves aules i a emprar les espirals d’indagació Fotos: Mónica Bergós La sessió ha començat […]

“Els nens com aprenen a anar en bici? Ningú els ho explica. Simplement hi pugen.”

El treball conjunt per la transformació educativa

juliol 20, 2017

Article escrit conjuntament per la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, Mercè Massa; el diputat d’Educació de la Diputació de Barcelona, Rafa Homet; el director d’Escola Nova 21, Eduard Vallory; […]

El treball conjunt per la transformació educativa