Notícies

Notícies

Els centres participants al programa ja poden respondre el qüestionari de l’eina d’autodiagnosi. Quan l’equip docent l’hagi omplert, el centre podrà obtenir l’informe que els ajudarà a conèixer la proximitat amb el marc d’escola avançada. Els gairebé mig miler de centres del programa disposen de l’eina d’autodiagnosi que vol ajudar a que coneguin la proximitat