Xarxes locals d’Escola Nova 21

Les xarxes locals d'Escola Nova 21

Els gairebé mig miler de centres educatius que han adoptat el compromís d’orientar el seu procés de canvi amb l’acompanyament del programa Escola Nova 21 s’organitzen en 62 xarxes locals d’aprenentatge col·laboratiu formades per entre 6 i 12 centres educatius i distribuïdes pel territori català.

Els centres educatius estan agrupats a les xarxes per proximitat territorial. El resultat d’aquesta agrupació ha format xarxes riques i diverses, que mesclen projectes educatius, etapes educatives i formes de titularitat.

Les xarxes són espais d’acompanyament, orientació i impuls dels centres educatius cap al marc de l’escola avançada, aportant mecanismes de reflexió conjunta, formació i metodologia contrastada per a l’assoliment dels objectius de canvi de cada centre. És el centre i, en particular, el seu claustre, el que farà del canvi una realitat a partir de la seva voluntat, entusiasme i capacitat indagadora.

A més, s’ha creat una plataforma digital, la Xarxa Digital, on totes les xarxes locals del programa tenen un espai de comunitat. En aquesta plataforma, els membres de tots els centres que formen cada xarxa podran interactuar i compartir virtualment, i connectar-se amb la resta de xarxes, multiplicant així les possibilitats d’intercanvi de coneixement i els mecanismes de cooperació.

Aquestes xarxes s’han constituït gràcies a la col·laboració dels ajuntaments implicats, i el suport de la Diputació de Barcelona, a les comarques barcelonines, i del Departament d’Ensenyament, a les demarcacions de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre. A la ciutat de Barcelona, les xarxes s’articulen a través de l’acord amb el Consorci d’Educació de Barcelona, l’Associació de Mestres Rosa Sensat, i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB, que ha generat un nou programa, Xarxes per al Canvi, que suma la voluntat de les parts implicades per impulsar 19 xarxes d’aprenentatge col·laboratiu a la ciutat.

LLISTAT DE LES XARXES LOCALS

Girona

 • Àrea de Girona
 • Empordà
 • La Selva
 • Pla de L’Estany-Garrotxa-Ripollès

Lleida

 • Cerdanya-Alt Urgell
 • Lleida
 • Segarra-Urgell-Garrigues
 • Solsonès

Tarragona

 • Alt Camp-Conca de Barberà
 • Baix Camp-Priorat
 • Tarragonès-Baix Penedès
 • Terres de l'Ebre

Barcelona

 • Alt Maresme
 • Alt Penedès Nord
 • Alt Penedès Sud
 • Anoia Est
 • Anoia Oest
 • Badalona-Santa Coloma Gramanet
 • Bages Centre
 • Bages MMA
 • Baix Maresme
 • Baix Montseny
 • Berguedà
 • Cardedeu-les Franqueses
 • Delta Llobregat Est
 • Delta Llobregat Oest
 • Garraf Nord
 • Garraf Sud
 • L'Hospitalet
 • La Mola
 • Llobregat Centre
 • Llobregat Nord
 • Mataró
 • Osona
 • Sant Boi-Santa Coloma de Cervelló
 • Sant Cugat
 • Terrassa-Vacarisses
 • Vallès Occidental Est
 • Vallès Occidental Nord
 • Vallès Occidental Sud
 • Vallès Oriental Centre
 • Vallès Oriental Est