Repensar l’educació la UNESCO revisa i actualitza l’Informe Delors, i ho fa compartint l’urgència de «replantejar el propòsit de l’educació i l’organització de l’aprenentatge», des d’una «visió holística» que «superi les dicotomies tradicionals entre aspectes cognitius, emocionals i ètics», i alertant-nos del risc de posar tot l’èmfasi «en els resultats dels processos educatius deixant de banda el procés d’aprenentatge».”

“Està inspirat en una visió humanista de l’educació i el desenvolupament, basada en el respecte per la vida i la dignitat humanes, la igualtat de drets, la justícia social, la diversitat cultural, la solidaritat internacional i la responsabilitat compartida per a un futur sostenible. Proposa que considerem l’educació i el coneixement béns comuns mundials per tal de reconciliar el propòsit i l’organització de l’educació com una empresa social col·lectiva en un món complex.”

És una lectura molt recomanada -per no dir obligada- per a totes aquelles i aquells que volem ser part activa d’aquest canvi.

 

El passat dia 28 de març l’Eduard Vallory, director del programa Escola Nova 21 i President del Centre UNESCO de Catalunya va ser convocat al Congrés de Diputats a Madrid per fer una compareixença davant la Comissió d’Educació i Esport.


Eduard Vallory va manifestar la necessitat i urgència del canvi educatiu a la Comissió, explicant, “la UNESCO ens adverteix que no podem seguir debatent sobre l’educació com si visquéssim al mateix món de fa trenta o cinquanta anys. L’acceleració exponencial dels canvis, sense precedent en la història, reclama, com diu el nom de l’últim informe de la UNESCO: Repensar l’Educació.” Al mateix temps, va descriure el marc d’escola avançada que, amb els seus quatre eixos (Propòsit, Pràctiques, Avaluació i Organització), serveix com a horitzó comú pels quasi 500 centres educatius participants al programa Escola Nova 21 i que possibilita la transformació generalitzada i sistèmica proposada. Eduard Vallory va insistir en què la transformació descrita per l’aliança d’Escola Nova 21, i la fonamentació d’aquesta necessitat, no sigui un nou invent sinó l’actualització del sistema basada en la realitat: “ja fa temps que hem reconegut que les finalitats que perseguia el model d’instrucció de l’era industrial per al qual es va dissenyar el nostre sistema educatiu, no responen a les necessitats de la nostra societat.”

A petició de la comissió, Eduard Vallory va presentar 10 propostes d’actuació, a títol personal, però també basades en les pràctiques dels centres impulsors que formen part d’Escola Nova 21 i que ja estan treballant dintre del marc d’escola avançada. Va començar proposant un concepte de l’educació com un ben comú amb caràcter inclusiu, idea que és fonamental per poder crear un sistema equitatiu i de qualitat en què tot infant, en tot centre educatiu, trobi experiències d’aprenentatge rellevants, gratificants i empoderadores.

Per veure més: el vídeo de la compareixença i les respostes i preguntes dels Diputats.

El procés de canvi educatiu mitjançant l’articulació de les xarxes locals Escola Nova 21 ja està en marxa. El passat 16 de febrer de 2017 es va dur a terme la primera formació de dinamitzadors/es de xarxes.

Els dinamitzadors, que acompanyaran el treball dels entre 6-10 centres educatius que formen cada xarxa, van participar en una jornada d’exploració dels fonaments de l’horitzó comú del programa (el Marc d’Escola Avançada) i d’ubicació del rol que els correspon en el funcionament de les xarxes, acompanyats per l’equip d’Escola Nova 21, de la Diputació de Barcelona, i per experts en dinamització i metodologies participatives.

Per la tarda es va visionar el documental nord-americà “Most Likely to Succeed”, acte organitzat per la Diputació de Barcelona, en el qual, a més dels dinamitzadors/es, també hi van assistir tècnics/es i regidors/es de la demarcació de Barcelona. El documental relata l’experiència d’un centre educatiu innovador a Califòrnia des de les perspectives de l’alumnat, els pares i mares, el professorat i l’equip directiu, i serveix com a punt de partida per reflexionar sobre els “perquè” i els “com” del canvi educatiu.

Una segona trobada de formació per als dinamitzadors/res tindrà lloc aquest proper 9 de març de 2017, i posteriorment es podran iniciar les primeres trobades de les xarxes locals entre centres educatius.