Al llarg dels tres anys d’Escola Nova 21 hem empoderat docents, centres, famílies i ciutadania per generar els treball conjunt per possibilitar una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom.

Amb l’arribada de l’última trobada de xarxa guiada per Escola Nova 21 i a les portes del final de curs de l’últim curs operatiu del programa, l’equip d’Escola Nova 21 llança un missatge que vol recordar el sentit del treball d’aquests tres anys.

Equip Escola Nova 21: Eduard Vallory, Boris Mir, David Pérez, Marina Gay, Marta Pujadó, Carles López, Jara Costa, Lola Martínez. I Begonya Folch, Sara Yamaka, Bea Martín.

Versió amb making off:

 

 

Com és i què vol aportar l’Escola Edumar de Castelldefels?  Com s’està transformant el centre?

L’Escola Edumar és un dels 30 centres de la Mostra d’Escola Nova 21, una mostra representativa creada en base als percentatges existents al sistema educatiu de: distribució geogràfica, perfil socioeconòmic i grau de complexitat, així com proporcionalment respecte a les etapes de primària/secundària i tipologies diverses de centres (escola rural, centres grans, titularitat, etc.).  El seu objectiu és que el procediment que s’acabi conformant a través d’aquesta interacció de tres anys entre centres i programa pugui ser emprat per a generalitzar accions de transformació de centres per part de les institucions corresponents, un cop el programa finalitzi.