Escola Nova 21 ha estat una aliança de centres educatius i entitats per un sistema educatiu avançat, responent a la crida de la UNESCO per la participació de tots els sectors en un procés inclusiu d’actualització de l’educació. 

L’aliança ha volgut catalitzar la voluntat de canvi educatiu en una acció de tres anys (2016-19) per generar un moviment sense retorn que possibilités una educació de qualitat per a tothom mitjançant l’actualització del conjunt del sistema educatiu català, i ho ha fet a través de quatre grans accions: 

1.- Consolidació de l’actualització existent a centres i al sistema

S’han identificat escoles amb pràctiques educatives de referència, enfocades a la formació integral de la persona, i s’ha treballat amb elles per generalitzar el canvi al conjunt del sistema: tant els 25 centres educatius impulsors, com d’altres que s’hi han anat sumant. S’ha contribuït a que aquests centres es consolidin, estenguin el seu exemple i contribueixin a què el conjunt del sistema educatiu avanci cap a una actualització similar.

2.- Generació i experimentació d’un protocol de canvi sistemàtic

S’ha  desenvolupat un protocol de canvi (combinació d’acompanyaments, capacitacions i recursos) que permeti una actualització sistemàtica dels centres educatius, testat en 30 centres que voluntàriament han acceptat formar part d’una mostra representativa del conjunt del sistema educatiu. L’objectiu ha estat que els procediments generats puguin ser emprats per a generalitzar accions de transformació de centres per part de les institucions corresponents, un cop el programa finalitzi.

3.- Aprenentatge col·laboratiu per al canvi educatiu

S’han articulat una seixantena de xarxes territorials on grups d’entre sis i dotze centres han après col·laborativament cap a on i com orientar el canvi educatiu. La interacció dels milers de docents implicats en aquests centres és la manera més horitzontal i sostenible de contribuir a l’actualització educativa cooperativament.

4.- Aliances amb les administracions educatives i locals per a la corresponsabilització del canvi

S’ha contribuït a què aquest canvi progressivament es pugui generalitzar mitjançant el treball conjunt amb les administracions educativa i locals:

  • A la ciutat de Barcelona, s’ha acordat amb el Consorci d’Educació de Barcelona la integració de les xarxes d’Escola Nova 21 en un programa liderat pel propi Consorci anomenat “Xarxes per al Canvi”, on també hi ha l’Associació de Mestres Rosa Sensat i l’ICE de la UAB.
  • A la demarcació de Barcelona, les xarxes d’Escola Nova 21 han estat dinamitzades per personal tècnic dels ajuntaments, amb el suport i coordinació de la Diputació de Barcelona.
  • El Departament d’Educació ha participat activament en la generació de la Rúbrica de canvi i en el desenvolupament de l’avaluació del programa, a més de coordinar i dinamitzar les xarxes de la resta de demarcacions catalanes.