• S’ha contribuït a consolidar, fonamentar i posar en valor centres que ja treballen des del nou paradigma educatiu, i s’ha col·laborat amb ells per generalitzar el canvi educatiu al conjunt del sistema –tant els 25 centres educatius impulsors com d’altres de referència formativa.
 • S’ha concretat l’horitzó del canvi de paradigma combinant els plantejaments internacionals i del món científic amb el marc normatiu català i el treball dels centres referents, en 18 criteris articulats en la Rúbrica de canvi educatiu, que identifiquen l’estàndard de qualitat.
 • S’ha desenvolupat i testat amb una mostra representativa de 30 escoles i instituts un protocol de canvi intensiu, integrant participació, acompanyament, formació en residència i recursos, per possibilitar una actualització sistemàtica de tot centre educatiu.
 • S’ha promogut i orientat el canvi de paradigma educatiu des d’un treball col·laboratiu en xarxa vinculat a l’entorn local, amb mig miler de centres que voluntàriament s’han sumat a la iniciativa i que han composat més de 60 xarxes a tot Catalunya.
 • S’han generat acords amb administracions públiques per a generalitzar el procés de canvi:
  • Molts ajuntaments han fet seu l’objectiu de canvi de paradigma educatiu, vinculant qualitat i equitat, des de la transversalitat política i la corresponsabilització amb el desplegament de desenes de xarxes locals amb el suport de la Diputació de Barcelona.
  • El Consorci d’Educació de Barcelona (Ajuntament de Barcelona i Generalitat) ha pres el lideratge del canvi educatiu, que ha esdevingut política pública a la ciutat (programa “Xarxes per al canvi”).
  • El Departament d’Educació ha participat dinamitzant les xarxes a tres demarcacions, col·laborant en l’elaboració de la Rúbrica de canvi educatiu i validant-la, i formant part de l procés d’avaluació de l’impacte de Mostra i de xarxes.
 • Hi ha hagut una amplíssima mobilització de docents, famílies i centres treballant cooperativament pel canvi de paradigma educatiu: a més del prop de mig miler d’escoles i instituts i més de 18.000 docents que han participat a Escola Nova 21, moltes altres iniciatives per al canvi han crescut significativament.
 • El canvi de paradigma educatiu ja no es percep socialment com una “moda” o un caprici, sinó com la necessitat d’un aprenentatge per a tots els infants que doni resposta al món d’avui.

S’ha demostrat que tot centre educatiu, amb el suport adequat i una direcció clara, pot canviar el paradigma educatiu. I que per tant, des d’una política pública a una dècada vista, en un treball sistemàtic alineant estructures de suport i empoderant docents i centres, es pot actualitzar tot el sistema educatiu per assolir l’objectiu de garantir una educació de qualitat per a tothom.


Discurs de l’Eduard Vallory a l’acte de finalització d’Escola Nova 21, el 4 de desembre del 2019