Es va crear el gener de 2016 per conveni entre Centre UNESCO de Catalunya-UNESCOCAT (actualment CATESCO), la Fundació Jaume Bofill i la Universitat Oberta de Catalunya, al que s’hi van sumar posteriorment l’Obra Social “la Caixa” i la Diputació de Barcelona. El programa va néixer amb el suport de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, la Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya (FAPaC), i la Fundació FemCAT, i va comptar també amb el suport de la Fundació PuntCAT pel desenvolupament de l’estratègia digital.

Presentació EN21
21 d’abril de 2016, presentació a premsa d’Escola Nova 21, amb les entitats promotores i els centres impulsors de l’aliança, juntament amb el secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat.

El programa va establir des dels seus inicis un conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat, amb qui ha treballat conjuntament en la construcció de la Rúbrica de canvi, la coordinació de les xarxes d’Escola Nova 21 a les demarcacions de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre, i en el desenvolupament del procés d’avaluació del programa.

A la ciutat de Barcelona, Escola Nova 21 s’ha articulat a través del projecte Xarxes per al Canvi, una iniciativa liderada pel Consorci d’Educació de Barcelona (Ajuntament de Barcelona i Generalitat) i que suma les accions de canvi educatiu del Consorci i d’Escola Nova 21 i les reforça en aliança també amb l’Associació de Mestres Rosa Sensat i amb l’ICE de la UAB, que completen els quatre promotors de Xarxes per al Canvi.

A finals de 2018, es va presentar l’acord entre el Departament d’Educació i les entitats municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya) per impulsar una iniciativa conjunta amb Escola Nova 21 que possibilités la transferència de coneixements i procediments del programa per posar les bases de les futures accions de política pública per actualitzar el conjunt del sistema educatiu.

Moments clau:

 1. Maig 2016

  Presentació pública de l’Aliança Escola Nova 21 per un sistema educatiu avançat.

 2. Juny 2016

  Acord amb el Departament d’Educació per donar suport al desenvolupament d’Escola Nova 21.

 3. Setembre 2016

  Acord amb la Diputació de Barcelona per a la creació de xarxes locals d’aprenentatge col·laboratiu entre centres per al canvi facilitades pels municipis. Aquest treball conjunt ha creat, progressivament, consensos polítics transversals.

 4. Novembre 2016

  Es fa a la UPF el simposi del canvi educatiu, co-organitzat amb la UNESCO i l’OCDE, amb 380 participants (acadèmics, docents i professionals).

 5. Febrer 2017

  Acord amb el Consorci d’Educació de Barcelona (Generalitat i Ajuntament de Barcelona) per a l’impuls del programa Xarxes per al canvi a la ciutat de Barcelona.

 6. Abril 2017

  Tots els grups polítics del Parlament de Catalunya demanen que el Departament d’Educació lideri el procés de transformació educativa impulsat per Escola Nova 21.

 7. Març 2018

  Jornada “Del currículum competencial a la transformació educativa”, amb la directora de l’IBE-UNESCO, Mmantsetsa Marope, co-organitzat amb diverses entitats i xarxes.

 8. Desembre 2018

  Acte “Transformar l’educació per transformar el món en què vivim”, amb la directora adjunta de la UNESCO Stefania Giannini, organitzat per UNESCOCAT.

 9. Desembre 2018

  Presentació pública de l’acord entre el Departament d’Educació i les entitats municipalistes perquè la transformació educativa esdevingui política pública.

Les accions d’Escola Nova 21 al llarg dels tres anys del programa s’han dut a terme amb gairebé 500 centres educatius de tot Catalunya que inclouen els centres impulsors i referents d’educació, els centres de la mostra representativa i el conjunt de centres en xarxes.