L’aliança Escola Nova 21 va néixer el 2016 amb tres grans objectius:

  • Actualitzar què entén la nostra societat per “educació de qualitat”, vinculant-ho a l’Agenda 2030 de Nacions Unides, i crear una presa de consciència social i un consens ampli sobre la necessitat, la urgència i la direcció de la transformació educativa, perquè esdevingui política pública.
  • Posar en marxa accions de transformació educativa d’un ampli nombre d’escoles i instituts, de la mà de centres educatius que ja hi estan treballant i que contribueixen a fer-la possible.
  • Posar en valor el treball de moltes escoles i docents que estan duent a terme aquesta actualització, i generalitzar i desenvolupar cooperativament procediments i eines que facin possible la transformació de totes les escoles i instituts.