1. Informació general

En compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, i altra legislació complementària, s’informa que el domini del lloc web www.escolanova21.cat és propietat i responsabilitat de la Fundació Jaume Bofill, amb domicili social al carrer Provença núm. 324 (08037 Barcelona, Estat espanyol), amb CIF núm. G08241036, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 159, amb número de telèfon +34 93 458 87 00 i correu electrònic de contacte fbofill@fbofill.cat

Tot l’avís legal, polítiques de cookies i de privacitat s’adscriuen al que s’estableix en general per la Fundació Jaume Bofill i que es poden consultar als següents enllaços:

No obstant, constaran les següents excepcions:

Butlletins informatius, inscripció a actes, publicacions i altres documents

Els usuaris que hagin facilitat les seves dades de contacte al formulari corresponent del lloc web www.escolanova21.cat o que s’hagin inscrit a algun dels actes organitzats o promoguts pel programa, podran rebre, si no ens diuen el contrari, el butlletí del programa Escola Nova del s21, així com altres comunicacions de les entitats promotores del programa amb informació sobre els pròxims actes, publicacions, vídeos i notícies d’actualitat, de forma totalment gratuïta.