Què són les xarxes d’Escola Nova 21

Escola Nova 21 ha facilitat una gran acció col·laborativa per a l’actualització del sistema a través de centres que voluntàriament s’han sumat a la iniciativa, i amb el treball conjunt amb els ens locals. Així, a través d’una convocatòria oberta 494 centres van acordar incorporar-se a Escola Nova 21 i, gràcies a acords amb la Diputació de Barcelona, amb el Consorci d’Educació de Barcelona i amb el Departament d’Educació, s’han desenvolupat més de seixanta xarxes territorials on grups d’entre quatre i setze centres col·laboren en el procés per a l’actualització i el canvi. La interacció dels milers de docents implicats en aquests centres és la manera més horitzontal i sostenible de contribuir a l’actualització educativa col·laborativament. .

Les xarxes d’Escola Nova 21 són espais d’acompanyament, orientació i impuls dels centres educatius cap a l’horitzó del canvi de paradigma, aportant mecanismes de reflexió conjunta, formació i metodologia contrastada per a l’assoliment dels objectius de canvi de cada centre.

A les xarxes, els centres educatius s’agrupen per proximitat territorial. El resultat d’aquesta agrupació ha generat xarxes riques i diverses, que barregen projectes educatius, formes de titularitat i nivells educatius.

El director i un membre de l’equip impulsor del canvi al centre assisteixen a les trobades presencials en representació de cada centre educatiu. Les xarxes han estat dinamitzades per entre 1 i 3 persones cada una.

L’articulació de les xarxes d’Escola Nova 21 ha estat possible gràcies a 3 aliances per a la seva dinamització:

  • Aliança amb el Departament d’Educació: a les demarcacions de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre, les xarxes han estat dinamitzades per tècniques dels respectius Serveis Territorials del Departament d’Educació.
  • Aliança amb el Consorci d’Educació de Barcelona: a Barcelona ciutat, els centres d’Escola Nova 21 s’han integrat dins les Xarxes per al Canvi, que ha liderat el Consorci d’Educació de Barcelona, en aliança amb Escola Nova 21, Rosa Sensat i l’ICE de la UAB.
  • Aliança amb la Diputació de Barcelona: a la resta de la demarcació de Barcelona, les xarxes d’Escola Nova 21 han estat coordinades i dinamitzades per tècnics/ques municipals dels ajuntaments dels municipis als que pertanyen els centres que han format part del programa.

Quin és l’objectiu de les xarxes

L’objectiu de les xarxes d’Escola Nova 21 ha estat contribuir a l’empoderament dels centres educatius a l’hora de desenvolupar els seus propis processos de canvi. Aquest objectiu s’ha concretat en 2 línies principals:

  • Que els centres siguin conscients de la direcció del canvi, és a dir, que la seva referència sobre cap a on canviar hagi estat alineada amb l’hortizó del canvi de paradigma.
  • Que els centres siguin  conscients sobre com gestionar el seu procés de canvi , és a dir, que les accions de canvi que hagin dut a terme hagin estat alineades amb les bones pràctiques existents sobre com dur a terme canvis en organitzacions. El model de canvi que el programa ha pres com a referència ha estat el de John Kotter, de la universitat de Harvard. Harvard, que s’ha adaptat adaptat a través del “Camí a la nova escola”. Per altra banda, la metodologia que s’ha proposat als centres a l’hora d’emprendre accions de canvi ha estat l’Espiral d’Indagació.

Tal com indiquen les 2 línies d’acció anteriors, l’empoderament dels centres de les xarxes ha passat per la presa de consciència de la direcció del canvi (cap a on canviar) i de la gestió del procés de canvi, més que no pas per la quantitat de canvis efectuats per part dels centres.

Aquesta orientació al canvi dels centres educatius a través de l’aprenentatge col·laboratiu en les xarxes locals s’ha produït al llarg de 12 trobades, agrupades en dues fases: