Les trobades de xarxa han estat els espais principals d’intercanvi, generació de coneixement de coneixements i enriquiment mutu entre els centres d’una mateixa xarxa. Cada xarxa ha dut a terme 12 trobades de 4 hores de durada aproximada cada una, amb una distribució de 5 trobades per curs. De mitjana hi han assistit 2 persones en representació de l’equip impulsor de cada centre educatiu.

Metodològicament, les 12 trobades de xarxa han estat dissenyades seguint els 7 principis de l’aprenentatge. D’aquesta manera, s’han creat contextos de reflexió i debat on el coneixement ha aflorat a partir de:

 • L’experiència dels propis centres educatius. 
 • Les dinàmiques i recursos proposats per Escola Nova 21.

El rol de la persona que ha dinamitzat les trobades de xarxa ha estat de facilitador. El seu objectiu durant ha trobada ha estat generar els contextos d’aprenentatge, evitant espais de transmissió directa de coneixement cap als centres. Aquest recull del teaching&learning lab de la universitat de Harvard conté exemples de dinàmiques que s’han utilitzat a les trobades.

Trobada "El viatge continua"

L’orientació al canvi dels centres educatius a través de l’aprenentatge col·laboratiu en les xarxes locals s’ha produït al llarg de 12 trobades, agrupades en dues fases:

Seqüència de trobades:

2019
2019

Trobades de la fase 1

2019

Primera trobada

 • Els reptes del segle XXI i l’educació com a bé comú.
 • Les fases del procés de canvi.
 • La sensibilització de la comunitat educativa sobre la necessitat i l’oportunitat del canvi educatiu.

Més informació

2019

Segona trobada

 • El propòsit de l’educació: les competències per a la vida.
 • L’equip impulsor del canvi educatiu.

Més informació

2019

Tercera trobada

 • El marc d’escola avançada per tal de fer possible el propòsit de l’educació.
 • Els reptes dels centres de la xarxa.

Més informació

2019

Quarta trobada

 • Les qüestions clau sobre el propòsit educatiu, les pràctiques d’aprenentatge, l’avaluació i l’organització de centre.
 • La creació d’una visió de centre.

Més informació

2019

Cinquena trobada

 • L’espiral d’Indagació com a metodologia per a la millora contínua.

Més informació

2019

Sisena trobada

 • La concreció de l’horitzó del canvi de paradigma: la Rúbrica del canvi.

Més informació

2019

Setena trobada

 • La xarxa com a espai d’impuls per al canvi educatiu.

Més informació

2019

Vuitena trobada

 • Les accions de canvi al centre: l’aprenentatge de la millora contínua.
 • El “passar a l’acció”: provar per aprendre i escalar per transformar.

Més informació

2019

Trobades de la fase 2

2019

Jornades Activem el canvi

 • Debat sobre el propòsit de l’educació mitjançant la Rúbrica de canvi.
 • Com emprendre accions de canvi educatiu als centres.
 • Aprofundiment en els usos i potencialitats de la metodologia de l’Espiral d’Indagació.

Més informació

2019

Novena trobada

 • Reflexió i debat sobre el tema d’interès relacionat amb l’horitzó del canvi de paradigma escollit pels centres de la xarxa.
 • Feedback entre centres sobre accions de canvi dutes a terme amb l’Espiral d’Indagació.

Més informació

2019

Desena trobada

 • Reflexió i debat sobre el tema d’interès relacionat amb l’horitzó del canvi de paradigma escollit pels centres de la xarxa.
 • Feedback entre centres sobre accions de canvi dutes a terme amb l’Espiral d’Indagació.

Més informació

2019

Onzena trobada

 • Reflexió i debat sobre el tema d’interès relacionat amb l’horitzó del canvi de paradigma escollit pels centres de la xarxa.
 • Feedback entre centres sobre accions de canvi dutes a terme amb l’Espiral d’Indagació.

Més informació

2019

Dotzena trobada

 • Recuperació dels fonaments de l’horitzó del canvi de paradigma.
 • Aproximació general a les fases i les palanques del canvi.

Més informació