L’Espiral d’indagació (Spiral of Inquiry) ofereix un model d’indagació col·laborativa que té per objectiu la millora dels aprenentatges de tots els alumnes. S’ha proposat com a eina de millora per a la transformació dels centres educatius que formen part de les xarxes locals.

Els mestres o professors d’un mateix equip docent utilitzen l’Espiral d’indagació per abordar junts l’aprenentatge dels seus alumnes i per consensuar què marcarà la diferència i on cal fer un esforç i implementar noves accions que portin a alguns canvis. Aquests canvis fan referència a la millora que es busca, i afecten els 4 eixos de l’horitzó comú de canvi: propòsit competencial, pràctiques d’aprenentatge fonamentades, avaluació i organització.

Aquest model, que pren com a referència els 7 principis de l’aprenentatge, ens fa passar per diferents fases: d’entrada ens fa preguntar com els va l’aprenentatge als infants (a través de les quatre preguntes clau per als aprenents), recollim dades, enfoquem sobre què marcaria la diferència, avancem una hipòtesi, aprenem plegats per dissenyar els canvis, els apliquem junts i per a tots els alumnes, i finalment comprovem si hem marcat la diferència, això és, observem els canvis, valorem els resultats. I tot el cicle va guiat per les 3 grans preguntes:

  • Com els està anant als nostres infants/joves?
  • Com ho sabem?
  • Per què és important, això? 

Les autores, Judy Halbert i Linda Kaser, van ser a Barcelona el 28 de novembre de 2017 per oferir una conferència en el marc dels Debats d’Educació de la Fundació Jaume Bofill. Podeu tornar a veure la conferència en Català i en Anglès al canal de Debats d’Educació.

L’experiència dels centres amb l’Espiral d’Indagació

Visita a Barcelona de les autores

Visita a Barcelona de les autores

Linda Kaser i Judy Halber, les dues canadenques que han desenvolupat l’Espiral d’Indagació, una de les eines metodològiques que proposen Escola Nova 21 i Xarxes per al Canvi als seus centres adherits, van ser a Barcelona durant dos dies el novembre de 2017 per participar en un seminari i conèixer els projectes. Van visitar l’Escola Univers i van participar en un Debat d’Educació de la Fundació Bofill al MACBA sobre la seva eina de transformació educativa.

 A continuació podeu veure les seves intervencions:

Pòster editable per treballar les espirals

Descarrega’l!