CURS 2016-17

CRISI I OPORTUNITAT

  • Generar la necessitat de transformar
  • Comprometre tota la comunitat educativa

CURS 2017-18

CAPACITACIÓ

  • Reimaginar l’escola dins d’un marc de qualitat que representa el propòsit de formar per a la vida.
  • Prototipar per aprendre i capacitar els equips docents.

CURS 2018-19

TRANSFORMACIÓ

  • Implementar canvis estructurals per escalar a tot el centre.
  • Generar autonomia per a fer sostenible el canvi

El protocol de canvi consta d’un conjunt d’eines, accions i recursos, estructurats en tres grans fases, per acompanyar el procés de transformació educativa dels centres de la mostra representativa. 

Fase 1

Crisi i oportunitat

L’objectiu d’aquesta fase és sensibilitzar i comprometre tota la comunitat educativa sobre la necessitat i la urgència de la transformació.

Eines, accions i recursos d’aquesta fase:

Les tres fases es presenten de manera seqüencial per simplificar-ne la comprensió però cal tenir en compte que la fase de sensibilització (crisi i oportunitat) s’ha de mantenir durant tot el procés de canvi, com també la fase de capacitació.

Les eines, accions i recursos del protocol de canvi prenen sentit quan es consideren en la seva globalitat, no de manera aïllada.