A partir de la detecció de diversos errors comuns o dificultats en alguns dels moments clau del protocol de canvi dels centres de la mostra, s’han creat tres càpsules formatives per donar suport als equips impulsors en el desplegament dels PMV, la culminació del procés participatiu de la visió de centre i la implementació dels projectes tractor: 

Les càpsules formatives han servit per complementar el treball de facilitació i d’acompanyament d’una forma senzilla: a través de vídeos breus dirigits als equips impulsors.