La creació de l’equip impulsor és una de les primeres accions del protocol de canvi. L’equip impulsor està format per docents que, de manera voluntària, lideraran el procés de transformació educativa del seu centre. Tenen un rol complementari a l’equip directiu i són els ambaixadors de la transformació al claustre.