L’eina d’autodiagnosi és un instrument que permet a les escoles visualitzar on es troben respecte els 4 eixos del marc d’escola avançada: el propòsit educatiu, les pràctiques d’aprenentatge, els mecanismes d’avaluació i l’organització escolar. 

Cada docent del centre ha respost anònimament un qüestionari i l’agregació de les respostes de tots els docents ha creat un informe d’autodiagnosi del centre, que pot ser global o detallar-se per etapes: infantil, primària i secundària.

L’objectiu d’aquesta eina és generar consciència sobre la situació inicial del centre en el moment d’iniciar el procés de transformació, i aportar claredat sobre les fortaleses i debilitats del centre en relació al marc d’escola avançada.