La persona facilitadora és qui fa el seguiment, l’acompanyament i la documentació dels processos de transformació de centres de la mostra representativa.

Al llarg del segon i el tercer curs del programa s’han desenvolupat  un mínim de dues sessions de facilitació trimestrals en cada centre, amb l’objectiu d’acompanyar els equips impulsors en el desplegament del protocol de canvi, atenent al context i les circumstàncies de cada centre. Aquesta facilitació, desenvolupada a cada centre al llarg de tot un matí lectiu, sol anar acompanyada d’una visita al centre o una reunió amb l’equip directiu.

En les trobades de treball amb l’equip impulsor/directiu, el facilitador/a fa d’amic crític (critical friend) a través de preguntes rellevants, dinàmiques de reflexió i suport a la presa de decisions de l’equip. 

Mestres després de fer una marshmallow challenge