La definició d’educació de qualitat del programa Escola Nova 21 es fonamenta en el coneixement existent sobre la naturalesa de l’aprenentatge i els entorns d’aprenentatge innovadors. També es fonamenta en les finalitats derivades de la visió humanista i competencial d’organismes internacionals com la UNESCO o el Fòrum Mundial d’Educació. Els principals documents de referència del programa han estat: 

A partir d’aquest coneixement internacional el programa ha fet una proposta concreta sobre el significat d’”educació de qualitat” en el nostre context, que es resumeix en els quatre eixos del marc d’escola avançada. Aquest horitzó comú de canvi serveix de referència per a tots els centres educatius que s’adhereixen al programa. També ha estat el fonament conceptual de la Rúbrica de Canvi educatiu.