La primera acció de transformació ha estat una formació de dos dies per als equips directius dels 30 centres que participaran en procés intensiu de transformació d’Escola Nova 21 durant tres cursos. Els objectius d’aquesta formació han estat: 

  • Conèixer els objectius de la mostra representativa i del procés de transformació dels centres que en formen part, així com l’objectiu de la funció directiva. 
  • Apropiar-se del model de protocol de canvi dels centres.
  • Iniciar la relació i la col·laboració entre les persones dels diferents equips directius.
  • Identificar les pròpies necessitats i àrees de desenvolupament com a membre d’un equip directiu.
  • Identificar i planificar les properes accions a realitzar els pròxims mesos.