Un cop s’han creat els equips impulsors dels 30 centres de la mostra, al principi de la primera fase del protocol de canvi, s’ha fet una jornada de formació dirigida als docents que formen part d’aquests equips impulsors, sorgits voluntàriament dels claustres. 

Aquesta formació inicial s’ha fet en cinc punts del territori per a facilitar l’assistència de totes les persones (Barcelona, Cervera, Olot, Sant Cugat i Tarragona) i ha tingut els objectius següents:

  • Conèixer els objectius del programa Escola Nova 21 i, en particular, dels 30 centres de la mostra. (Treball previ a la jornada de formació)
  • Identificar els 4 eixos del marc comú d’escola avançada. (Treball previ a la jornada de formació)
  • Descriure, a grans trets, les fases del protocol de canvi que experimentaran els centres educatius de la mostra al llarg dels pròxims 3 anys. 
  • Visualitzar-se com un equip, assumir el propòsit i el rol l’equip impulsor.
  • Elaborar un llistat de tasques (pròxims passos) que l’equip impulsor durà a terme al centre al llarg d’aquest curs. 
  • Ser conscient d’algunes dificultats i tensions inherents al procés de transformació i compartir algunes idees sobre com afrontar-les (lideratge distribuït).