A través d’un procés participatiu que compta amb la reflexió conjunta d’infants i joves, famílies i claustre, es construeix el consens de tota la comunitat educativa per donar resposta a la pregunta de “quina escola volem el 2030?”. La visió de centre és la resposta de la comunitat educativa a aquesta pregunta.

La creació d’aquesta visió inclou el replantejament del propòsit, les pràctiques educatives, l’avaluació i l’organització del centre. L’equip impulsor ha estat l’encarregat de liderar i dinamitzar el procés participatiu de creació de la visió de centre. 

Documentació: 

Vídeo la visió de centre: quina escola volem el 2030?