Els projectes tractor són canvis estructurals que s’implementen de manera progressiva al conjunt del centre i que provenen dels prototips iterats en forma de PMV (Productes Mínims Viables).

Un projecte tractor, doncs, és una transformació substantiva que impacta a tot el centre i que, en el seu desplegament, “arrossega” canvis en molts àmbits de l’escola o institut. Els projectes tractor “traccionen” de forma sistèmica els diferents elements del centre: les metodologies, l’avaluació, l’organització, els rols de docents i alumnes, etc. És per això que són una estratègia de transformació global del centre que es proposa després de prototipar, capacitar-se o aprendre dels centres de referència.

El projectes tractors escalen els aprenentatges assolits en els PMV, impulsen activament la capacitació del professorat i s’orienten vers la visió de centre. El seu desplegament és progressiu i a mig termini. No estan fonamentats en l’assaig i error, per això necessiten d’un prototipatge previ per minimitzar els riscos. El projectes tractors es basen en la millora contínua i en la regulació permanent.

Algunes de les facilitacions del tercer curs han estat enfocades a acompanyar els equips impulsors en el disseny, l’avaluació, l’execució i la comunicació dels projectes tractor.