L’objectiu de les residències és aprofundir en el coneixement del marc d’escola avançada (propòsit competencial, pràctiques fonamentades, avaluació i organització del centre) en el context específic d’un centre educatiu de referència. Els docents residents (membres dels equips impulsors dels centres de la mostra) realitzen una estada en residència en un centre educatiu de referència i posteriorment preparen la transferència dels aprenentatges al conjunt del claustre del centre de procedència. 

Així doncs, l’objectiu d’aquesta experiència formativa no és la capacitació dels docents que fan l’estada, sinó que pretenen tenir un impacte en el procés de transformació del conjunt del centre. 

Les residències s’han dut a terme durant el segon i el tercer any del protocol de canvi, i s’estructuren en tres fases: 

1. Fase de preparació. 

En aquesta fase l’equip impulsor planifica els objectius d’aprenentatge per a les residències en funció de les necessitats d’aprenentatge del propi centre, en coherència amb els canvis iniciats i la visió de centre i tenint en compte les fortaleses del centre acollidor.

El curs 2017-18 la fase de preparació de les residències es va fer a través d’un curs virtual de 20h de durada al qual van assistir els docents residents i la resta de membres dels equips impulsors. El curs 2018-19, els equips impulsors van preparar les residències de manera autònoma, seguint el mateix procés que el curs anterior i comptant amb les orientacions facilitades pel programa.

2. Fase d’estada en centre

Els docents residents passen un període d’entre 1 setmana i 1 mes al centre acollidor, implicant-se en totes les activitats del centre per tal de poder aprendre del seu funcionament i de les activitats d’aprenentatge que s’hi duguin a terme.

3. Fase de transferència

En aquesta fase els docents residents, en col·laboració amb l’equip impulsor:

  • Determinen els aprenentatges de les residències que cal transferir al claustre.
  • Planifiquen en quin moment, estructura i metodologia es farà la transferència al claustre (Formació interna de claustre) i implementen aquesta transferència.