Durant les tres fases del protocol de canvi s’han realitzat visites a centres impulsors, amb objectius lleugerament diferents: 

El primer curs, l’objectiu de les visites està emmarcat en la fase de sensibilització sobre la necessitat i l’oportunitat de la transformació del centre. Els membres dels equips impulsors dels centres de la mostra han pogut veure i comprendre el marc d’escola avançada (propòsit competencial, pràctiques fonamentades, avaluació i organització del centre) en el context dels centres educatius de referència que visiten. Les visites del primer curs han tingut, doncs, el propòsit d’inspirar els equips impulsors en el moment d’inici de la transformació del centre. 

El segon curs, sense perdre aquest propòsit inspirador, els docents que han realitzat les visites s’nah ficxat també en aspectes concrets relacionats amb els canvis que estan prototipant en el seu centre. Al mateix temps, les visites del segon curs han servit per identificar els centres referents en els quals tenen voluntat de realitzar les residències. 

Durant el segon i el tercer curs, s’ha ofert la possibilitat de fer visites a altres mestres del claustre que no formen part de l’equip impulsor. Les visites tornen a tenir, doncs, la finalitat de sensibilització sobre la necessitat i l’oportunitat del canvi, però aquesta vegada adreçades a convèncer la totalitat del claustre. 

Documentació: 

Vídeo “Mestres visiten un centre impulsor d’Escola Nova 21”