Com es transforma l’escola Edumar?

Com és i què vol aportar l’Escola Edumar de Castelldefels?  Com s’està transformant el centre?

L’Escola Edumar és un dels 30 centres de la Mostra d’Escola Nova 21, una mostra representativa creada en base als percentatges existents al sistema educatiu de: distribució geogràfica, perfil socioeconòmic i grau de complexitat, així com proporcionalment respecte a les etapes de primària/secundària i tipologies diverses de centres (escola rural, centres grans, titularitat, etc.).  El seu objectiu és que el procediment que s’acabi conformant a través d’aquesta interacció de tres anys entre centres i programa pugui ser emprat per a generalitzar accions de transformació de centres per part de les institucions corresponents, un cop el programa finalitzi.

 

Escola Nova 21: Tres anys de viatge compartit

Descripció

Al llarg dels tres anys d’Escola Nova 21 hem empoderat docents, centres, famílies i ciutadania per generar els treball conjunt per possibilitar una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i oportunitats […]

Avaluar no és posar una nota

Descripció

Existeix una altra manera d’avaluar a les escoles i instituts que no és posar una nota. Com és aquesta avaluació? Què i com avalua? Quin és el seu propòsit? Quin […]