La transformació d’un centre al nou paradigma educatiu per a la formació integral de la persona comporta un procés de canvi organitzacional, estructurat, sistemàtic i acotat en el temps, en contrast amb l’estratègia de millora contínua.

Aquest procés de canvi serà efectiu en la mesura que tingui en compte els següents elements: 

 • El centre educatiu és la unitat de canvi
  • El canvi ha de ser global, abastant totes les àrees que defineixen el projecte educatiu de centre: el propòsit, les pràctiques d’aprenentatge, l’avaluació i l’organització.
  • El lideratge per al canvi el du a terme l’equip impulsor, format per membres de l’equip directiu i altres docents voluntaris.
 • El propòsit educatiu guia el canvi de paradigma
  • Sensibilitzant la comunitat educativa (generant crisi i visualitzant l’oportunitat).
  • Experimentant el canvi de paradigma en centres de referència.
  • Concretant el canvi de paradigma en una visió de centre.
 • S’ha de generar autonomia en la gestió del canvi
  • Consensuar al centre la voluntat de canviar de paradigma.
  • Concebre el centre com a organització que aprèn.
  • Generar experiències actives d’aprenentatge docent, tal com les volem per als infants.
  • Dur a terme aprenentatge col·laboratiu horitzontal.

El programa ha articulat aquesta teoria del canvi a través de dues grans accions:

 • una basada en testar un protocol de canvi intensiu amb una mostra representativa de 30 centres;
 • i una altra d’orientació al canvi a través de l’aprenentatge col·laboratiu entre centres en xarxa.